Zamówienia publiczne

Ogłoszenie Przetargu

Tytuł Wytworzony Odsłony
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu wągrowieckiego" 11-03-2024 Odsłon: 808
„Remont drogi powiatowej nr 1654P odcinek Kakulin – Kuszewo” 28-02-2024 Odsłon: 568
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1603P w m. Mokronosy – polegająca na budowie chodnika” 28-02-2024 Odsłon: 557
„Remont drogi powiatowej nr 1600P na odcinku Pawłowo Żońskie – Rybowo o długości 990m” 28-02-2024 Odsłon: 361
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1610P odcinek od drogi woj.196 - m. Przysieczyn wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej” 11-01-2024 Odsłon: 418
„Przebudowa drogi powiatowej 1609P na odc. Rąbczyn – Mirkowice wraz z rozbudową dróg powiatowych nr 1609P oraz 1692P w obrębie skrzyżowania w m. Żabiczyn” 29-12-2023 Odsłon: 433
Remont drogi powiatowej nr 1602P na odcinku Kopaszyn – Grylewo o długości 990m 26-10-2023 Odsłon: 276
"Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu wągrowieckiego w sezonie zimowym 2023/2024 – Zadanie nr 2" 12-10-2023 Odsłon: 215
Zimowe utrzymanie ulic na terenie miasta Wągrowca administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu 27-09-2023 Odsłon: 152
„Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu wągrowieckiego w sezonie zimowym 2023/2024” 20-09-2023 Odsłon: 211