Dyrektor - Robert Torz

Jan Kowalski
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

Wydział Księgowości

Główna Księgowa: Anna Pol
Jan Kowalski
Pok. nr 2
Zadania wydziału:

1) Opracowanie projektów przepisów wewnętrznych, wydawanych przez Dyrektora PZD, dotyczących prowadzenia rachunkowości.
2) Prowadzenie rachunkowości budżetowej PZD.
3) Prowadzenie analizy wykorzystania środków budżetowych i pozabudżetowych oraz innych będących w dyspozycji PZD.
4) Opracowywanie sprawozdań z zakresu gospodarki finansowo? księgowej.
5) Kontrola wewnętrzna dokumentacji finansowej i majątku PZD.
6) Kierowanie pracą podległych pracowników oraz kontrola jej wykonania.
7) Prowadzenie spraw kadrowych.
8) Prowadzenie archiwum zakładowego.

 

 

Wydział Dróg i Mostów

Kierownik komórki/działu ds. utrzymania dróg i mostów: Agnieszka Suska
Jan Kowalski
Pok. nr 5
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1) Prowadzenie całokształtu spraw związanych z inwestycjami drogowymi realizowanymi przez Powiat Wągrowiecki,
2) Prowadzenie spraw związanych z bieżącym utrzymaniem dróg i obiektów mostowych,
3) Prowadzenie spraw związanych z rozgraniczeniem lub wznowieniem granic pasa drogowego dróg powiatowych oraz regulacja stanu prawnego pasa drogowego,
4) Kontrola pasa drogowego pod względem legalności jego zajęcia,
5) Pełnienie obowiązków dyżurnego zimowego utrzymania dróg
6) Współpraca z Policją i Strażą Pożarną w sprawach wypadków i kolizji na drogach powiatowych.

 
Referent ds. utrzymania dróg i mostów: Natalia Muzyka
Jan Kowalski
Pok. nr 4
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1) Prowadzenie prac związanych z zarządzaniem siecią drogową:
- ewidencja dróg i mostów,
- wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót,
- wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej oraz obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzenia drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
- uzgodnienia przejazdów pojazdów ponadnormatywnych oraz prowadzenie ewidencji wydanych zezwoleń,
2) Prowadzenie ewidencji oznakowania pionowego i poziomego dróg,
3) Prowadzenie spraw związanych z eksploatacją przejazdów drogowo - kolejowych,
4) Kontrola pasa drogowego pod względem legalności jego zajęcia,
5) Prowadzenie spraw związanych z przeglądami dróg i pomiarami natężenia ruchu na drogach,
6) Pełnienie obowiązku dyżurnego zimowego utrzymania dróg,
7) Prowadzenie spraw związanych z zadrzewieniem i utrzymaniem zieleni w psie dróg powiatowych,
8) Gromadzenie i ewidencja danych o wypadkach i zdarzeniach na drogach.

 
Specjalista: Jakub Zadroga
Jan Kowalski
Pok. nr 5
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1) Prowadzenie spraw związanych z udzieleniem zamówień publicznych o wartości zamówień do 130 000 zł oraz równych lub przekraczających 130 000 zł,
2) Prowadzenie całokształtu spraw związanych ze stosowaniem prawa zamówień publicznych oraz wewnętrznych przepisów dotyczących zamówień publicznych,
3) Prowadzenie strony internetowej i portali społecznościowych Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu, 
4) Współpraca z lokalnymi mediami w kwestii informowania sytuacji na drogach powiatowych,
5) Współpraca z Policją i Strażą Pożarną w sprawach wypadków i kolizji na drogach powiatowych,
6) Pełnienie obowiązków dyżurnego zimowego utrzymania dróg.

 
Specjalista ds. dróg i mostów: Łukasz Kowalski
Jan Kowalski
Pok. nr 4
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1) Uzgodnienia projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
2) Wydawanie decyzji w przedmiocie lokalizacji w pasie drogowym obiektów budowalnych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego lub reklam
3) Uzgodnienie warunków dotyczących lokalizacji zjazdów i wydawania decyzji w tym zakresie,
4) Uzgodnienia warunków dotyczących lokalizacji urządzeń w pasie drogowym i wydawanie decyzji w tym zakresie,
5) Uzgodnienie dokumentacji w zakresie przebudowy skrzyżowań z drogami powiatowymi,
6) Współprowadzenie spraw związanych z zadrzewieniem i utrzymaniem zieleni w pasie dróg powiatowych,
7) Kontrola pasa drogowego pod względem legalności jego zajęcia,
8) Pełnienie obowiązków dyżurnego zimowego utrzymania dróg,
9) Współpraca z innymi zarządcami dróg, organizacjami i jednostkami samorządowymi w zakresie prowadzonych spraw i zagadnień,
10) Współpraca w nadzorze nad realizacją inwestycji drogowych Powiatu Wągrowieckiego.

 
Referent ds. transportu zaplecza i BHP: Tomasz Sudyka
Jan Kowalski
Pok. nr 6

1) Prowadzenie spraw związanych z gospodarką materiałową (magazyn, zaopatrzenie) - odpowiedzialność materialna, gospodarka obiektami budowlanymi siedziby PZD i zapleczem transportowo -sprzętowym,
2) Prowadzenie spraw BHP w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wągrowcu,
3) Prowadzenie księgi inwentarzowej pozostałych środków trwałych, odpowiedzialność za stan i ewidencje środków trwałych,
4) Prowadzenie postępowań odszkodowawczych występujących na drogach powiatowych,
5) Pełnienie obowiązków dyżurnego zimowego utrzymania dróg,
6) Kontrola stanu dróg i obiektów mostowych.

 
Majster: Mariola Sygierycz
Jan Kowalski
Pok. nr 6

1) Kierowanie pracami z zakresu bieżącego utrzymania dróg i obiektów mostowych wykonywanych siłami własnymi,
2) Kontrola stanu dróg i obiektów mostowych,
3) Nadzór nad robotami bieżącego utrzymania dróg i mostów,
4) Kontrola i sprawdzanie robót w pasie drogowym na podstawie wydanych decyzji administracyjnych przez PZD,
5) Kontrola legalności zajęcia pasa drogowego
6) Współpraca z Policją i Strażą Pożarną w sprawach wypadków i kolizji na drogach powiatowych.
7) Interwencyjne działanie na drogach w sprawach związanych z bezpieczeństwem ruchu i przejezdnością dróg.

 
Sekretariat: Teresa Tarnowska
Jan Kowalski
1) Obsługa sekretariatu PZD

 

 

 

 

 

Brak załączników.

W celu rozpakowania plików skompresowanych w formacie 7z prosimy pobrać darmowe oprogramowanie 7-Zip >>> pobierz <<<
Instrukcja rozpakowania pliku skompresowanego >>> pobierz <<<
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. niedziela, 05 marzec 2017 21:14 Administrator
Artykuł został zmieniony. niedziela, 05 marzec 2017 21:18 Administrator
Artykuł został zmieniony. niedziela, 05 marzec 2017 21:19 Administrator
Artykuł został zmieniony. niedziela, 05 marzec 2017 21:19 Administrator
Artykuł został zmieniony. niedziela, 05 marzec 2017 21:21 Administrator
Artykuł został zmieniony. niedziela, 05 marzec 2017 21:23 Administrator
Artykuł został zmieniony. niedziela, 05 marzec 2017 21:24 Administrator
Artykuł został zmieniony. niedziela, 05 marzec 2017 21:27 Administrator
Artykuł został zmieniony. niedziela, 05 marzec 2017 21:27 Administrator
Artykuł został zmieniony. niedziela, 05 marzec 2017 21:28 Administrator
Artykuł został zmieniony. niedziela, 05 marzec 2017 21:28 Administrator
Artykuł został zmieniony. niedziela, 05 marzec 2017 21:29 Administrator
Artykuł został zmieniony. niedziela, 05 marzec 2017 21:30 Administrator
Artykuł został zmieniony. niedziela, 05 marzec 2017 21:31 Administrator
Artykuł został zmieniony. niedziela, 05 marzec 2017 21:31 Administrator
Artykuł został zmieniony. niedziela, 05 marzec 2017 21:31 Administrator
Artykuł został zmieniony. niedziela, 05 marzec 2017 21:32 Administrator
Artykuł został zmieniony. niedziela, 05 marzec 2017 21:33 Administrator
Artykuł został zmieniony. niedziela, 05 marzec 2017 21:33 Administrator
Artykuł został zmieniony. niedziela, 05 marzec 2017 21:50 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 18 maj 2017 23:25 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 18 maj 2017 23:26 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 18 maj 2017 23:26 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 18 maj 2017 23:26 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 18 maj 2017 23:28 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 18 maj 2017 23:29 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 18 maj 2017 23:30 Administrator
Artykuł został zmieniony. środa, 24 maj 2017 07:33 Natalia Muzyka
Artykuł został zmieniony. piątek, 20 kwiecień 2018 08:52 Natalia Muzyka
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 wrzesień 2018 08:52 Natalia Muzyka
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 wrzesień 2018 08:57 Natalia Muzyka
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 wrzesień 2018 09:01 Natalia Muzyka
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 wrzesień 2018 09:03 Natalia Muzyka
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 wrzesień 2018 09:06 Natalia Muzyka
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 wrzesień 2018 09:22 Natalia Muzyka
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 wrzesień 2018 09:26 Natalia Muzyka
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 wrzesień 2018 09:33 Natalia Muzyka
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 wrzesień 2018 09:33 Natalia Muzyka
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 wrzesień 2018 09:34 Natalia Muzyka
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 wrzesień 2018 11:39 Natalia Muzyka
Artykuł został zmieniony. środa, 24 październik 2018 09:26 Natalia Muzyka
Artykuł został zmieniony. środa, 24 październik 2018 09:29 Natalia Muzyka
Artykuł został zmieniony. czwartek, 03 październik 2019 07:23 Natalia Muzyka
Artykuł został zmieniony. środa, 24 czerwiec 2020 10:52 Adam Kwitowski
Artykuł został zmieniony. środa, 24 czerwiec 2020 10:54 Adam Kwitowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 09 grudzień 2021 17:02 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 09 grudzień 2021 17:04 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 09 grudzień 2021 17:08 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 09 grudzień 2021 17:08 Administrator