Nawiązując do zbilżających się wyborów parlamentarnych przypominamy o obowiązku uzyskania zgody na umieszczenie plakatu wyborczego w pasach drogowych dróg powiatowych.

 


Plakaty wyborcze w pasach drogowych są reklamami. W myśl art. 39 oraz art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645 ze zm.) umieszczenie reklamy w pasie drogowym wymaga wcześniejszego uzyskania:


1) Zezwolenia w formie decyzji administracyjnej na lokalizację reklamy w pasie drogowym (wniosek do pobrania na stronie: https://pzdwagrowiec.pl/wnioski-do-pobrania --> Wniosek na lokalizację reklamy);
2) Zezwolenia w formie decyzji administracyjnej na zajęcie pasa drogowego poprzez umieszczenie reklamy (wniosek do pobrania na stronie: https://pzdwagrowiec.pl/wnioski-do-pobrania --> Wniosek na umieszczenie reklamy w pasie drogowym).


Za zajęcie pasa drogowego poprzez umieszczenie reklamy pobiera się opłaty. Zgodnie z Uchwałą Nr XV/128/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie ustalania stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego opłata za umieszczanie reklam w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie powiatu wągrowieckiego wnosi: 2 zł za 1,0 m2 reklamy.


Należy pamiętać, że w przypadku stwierdzenia zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia poprzez umieszczenie plakatu wyborczego, zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną na podstawie art. 40 ust. 12 pkt 1 ustawy o drogach publicznych, stanowiącą dziesięciokrotność opłaty ustalanej, jak przy wydawaniu zezwolenia.
Ponadto informujemy, że lokalizacja plakatu wyborczego na znakach drogowych i urządzeniach bezpieczeństwa ruchu drogowego jest niedozwolona. Ponadto plakaty wyborcze nie powinny posiadać elementów odblaskowych i nie mogą wprowadzać w błąd uczestników ruchu.