Szanowni Państwo,

Pierwszym etapem przygotowań do realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej – ulica Reja w Wągrowcu” jest opracowanie projektu. W związku z powyższym w ramach partycypacji społecznej w zadaniach realizowanych przez Powiat Wągrowiecki zapraszamy do udziału w opiniowaniu i zgłaszaniu uwag oraz propozycji do koncepcji rozbudowy ulicy Reja w Wągrowcu.

Wszelkie opinie, sugestie i uwagi mogą Państwo zgłaszać w terminie do 21 marca 2022 roku w formie elektronicznej poprzez załączony formularz lub bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu, ul. Gnieźnieńska 53.

Kolejnym etapem opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej - ulica Reja w Wągrowcu” będzie spotkanie podsumowujące zebrane opinie
i przedstawienie uwzględnionych uwag oraz proponowanych zmian w dokumentacji projektowej.

 

Pliki do pobrania: