Przypominamy, że opłaty należy dokonywać na nr konta:
Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu PKO Bank Polski SA nr 87 1020 4027 0000 1302 1361 4898 
z uprzednim ustaleniem z pracownikiem PZD w Wągrowcu.

Uchwały:

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych ( UWAGA! Należy dołączyć do wszystkich składanych wniosków)

Decyzje lokalizacyjne:

Zajęcie pasa drogowego:

 Zmiana właściciela urządzenia w pasie drogowym:

Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych Powiatu Wągrowieckiego

 Zajęcie 1m2 powierzchni dróg powiatowych w celu prowadzenia robót, stawka za każdy dzień wynosi:

  • chodnik, pobocze, ścieżki rowerowe, place, zatoki autobusowe, parkingi 4,00 zł
  • jezdnia do 20% szerokości 5,00 zł
  • jezdnia powyżej 20% do 50% szerokości 7,00 zł
  • jezdnia powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni 10,00 zł
  • inne elementy nie wymienione powyżej 4,00 zł

Zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, stawka opłaty rocznej za 1m2 powierzchni pasa drogi powiatowej zajętej przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia wynosi:

  • poza obszarem zabudowanym i w obszarze zabudowanym 50,00 zł
  • na drogowym obiekcie inżynierskim 200,00 zł

Zajęcie pasa drogowego w celu, umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, stawka za jeden dzień zajęcia pasa drogi powiatowej o powierzchni 1m2 wynosi:

  • obiekt handlowy lub usługowy 1,00 zł
  • inne obiekty 0,50 zł
  • reklama 2,00 zł

Powyższe wartości opłat za zajęcie pasa drogowego są zgodne z Uchwałą nr XV/128/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ustalania stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Zamiana organizacji ruchu:

 

Wycinka drzew i krzewów:

Uwaga! PZD w Wągrowcu zastrzega sobie prawo do upoważnienia do działania w imieniu zarządcy drogi w celu uzyskania decyzji na wycinkę drzew. Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości - art. 83 ust. l Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 z 2004 r. poz. 880). Wnioskodawca wykona wówczas wycinkę na własny koszt i własnym staraniem.

Odszkodowania:

Przejazdy nienormatywne: 

Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego 

W nawiązaniu do zmian przepisów ws. przejazdów pojazdów nienormatywnych i wydawania zezwoleń Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu informuje, że przed złożeniem wniosku należy skontaktować się mailowo (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub telefoniczne (67 - 26 -85 - 480 lub 604-438-431) z pracownikiem PZD Wągrowiec w celu dokonania szczegółowych ustaleń.

Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego dla poszczególnych kategorii przewidziane są stawki opłat:

Kategoria I 

100 zł

 

Kategoria II

200 zł - na okres miesiąca,

400 zł - na okres 6 miesięcy,

1200 zł - na okres 12 miesięcy,

2000 zł - na okres 24 miesięcy.

 

Przypominamy, że potwierdzenie dokonania opłaty należy dołączyć do wniosku na nr konta Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu PKO Bank Polski SA  nr 87 1020 4027 0000 1302 1361 4898 z uprzednim ustaleniem z pracownikiem PZD w Wągrowcu numerem zezwolenia.