Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r (tj. Dz. U. z 2000r Nr 71 poz.838 wraz z późn. zm.) zarządcą dróg powiatowych, do którego należą sprawy z zakresu planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg jest Zarząd Powiatu.

W myśl art. 21 tejże ustawy Zarząd Powiatu Wągrowieckiego uchwałą Nr. 6/99 z dnia 15 stycznia 1999r. utworzył Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu, któremu powierzył wykonanie swych obowiązków w zakresie zarządzania drogami powiatowymi.

Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu jest jednostką organizacyjną Powiatu Wągrowieckiego nie posiadającą osobowości prawnej.

Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu pełni funkcję zarządu dróg powiatowych na sieci o łącznej długości 393 km.

Ustawowe obowiązki w zakresie utrzymania dróg powiatowych, PZD wykonuje zatrudniając łącznie 16 osób, w tym: 8 pracowników administracyjnych i 7 pracowników tzw. służby liniowej, oraz 1 osoba utrzymująca czystość pomieszczeń biurowych i socjalnych.

Przebudowy, odnowy i modernizacje dróg prowadzone są systemem zleconym przez firmy wyłonione w drodze przetargów publicznych. Pozostałe roboty bieżącego utrzymania dróg wykonywane są siłami własnymi, przez pracowników służby liniowej.

 

 

 

Brak załączników.

W celu rozpakowania plików skompresowanych w formacie 7z prosimy pobrać darmowe oprogramowanie 7-Zip >>> pobierz <<<
Instrukcja rozpakowania pliku skompresowanego >>> pobierz <<<
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. sobota, 18 luty 2017 16:21 Administrator
Artykuł został zmieniony. sobota, 18 luty 2017 16:24 Administrator
Artykuł został zmieniony. sobota, 18 luty 2017 16:45 Administrator
Artykuł został zmieniony. sobota, 18 luty 2017 17:07 Administrator
Artykuł został zmieniony. sobota, 18 luty 2017 21:02 Administrator
Artykuł został zmieniony. sobota, 18 luty 2017 21:02 Administrator