Aktualności

W miesiącu czerwcu zakończono przebudowę skrzyżowania w Wapnie.

W poniedziałek 26 czerwca w gabinecie Starosty Wągrowieckiego Tomasza Kranca podpisana została umowa.

Dnia 26.05.2017 r. dokonano odbioru przebudowy przepustu w Stępuchowie w ciągu drogi 1606P.

W dniach 22-23 maja 2017 r. przy przejściach dla pieszych zamontowano aktywne "kocie oczka".