Aktualności

Nawiązując do zbilżających się wyborów parlamentarnych przypominamy o obowiązku uzyskania zgody na umieszczenie plakatu wyborczego w pasach drogowych dróg powiatowych.

 


Plakaty wyborcze w pasach drogowych są reklamami. W myśl art. 39 oraz art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645 ze zm.) umieszczenie reklamy w pasie drogowym wymaga wcześniejszego uzyskania:


1) Zezwolenia w formie decyzji administracyjnej na lokalizację reklamy w pasie drogowym (wniosek do pobrania na stronie: https://pzdwagrowiec.pl/wnioski-do-pobrania --> Wniosek na lokalizację reklamy);
2) Zezwolenia w formie decyzji administracyjnej na zajęcie pasa drogowego poprzez umieszczenie reklamy (wniosek do pobrania na stronie: https://pzdwagrowiec.pl/wnioski-do-pobrania --> Wniosek na umieszczenie reklamy w pasie drogowym).


Za zajęcie pasa drogowego poprzez umieszczenie reklamy pobiera się opłaty. Zgodnie z Uchwałą Nr XV/128/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie ustalania stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego opłata za umieszczanie reklam w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie powiatu wągrowieckiego wnosi: 2 zł za 1,0 m2 reklamy.


Należy pamiętać, że w przypadku stwierdzenia zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia poprzez umieszczenie plakatu wyborczego, zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną na podstawie art. 40 ust. 12 pkt 1 ustawy o drogach publicznych, stanowiącą dziesięciokrotność opłaty ustalanej, jak przy wydawaniu zezwolenia.
Ponadto informujemy, że lokalizacja plakatu wyborczego na znakach drogowych i urządzeniach bezpieczeństwa ruchu drogowego jest niedozwolona. Ponadto plakaty wyborcze nie powinny posiadać elementów odblaskowych i nie mogą wprowadzać w błąd uczestników ruchu.

Od 20 kwietnia (środa) nastąpi zamknięcie odcinka ulicy Janowieckiej na wysokości przejazdu kolejowego. Czasowa zmiana organizacji ruchu na tym odcinku drogi związana jest z zadaniem realizowanym przez Gminę Miejską Wągrowiec pn. „Budowa drogi pieszo – rowerowej od ulicy Nad Nielbą do ulicy Gnieźnieńskiej  w Wągrowcu”. 

Projekt czasowej organizacji ruchu zakładający zamknięcie drogi powiatowej nr 1609P na odcinku ulicy Janowieckiej przy przejeździe kolejowym przedstawił Wykonawca miejskiej inwestycji – konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A. z Koła oraz Wykonawstwo, projekty i nadzory „WPN” Maciej Stasiak z Chodzieży.

Zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji został wyznaczony objazd w obu kierunkach ulicami: Pałucką, Przemysłową, Kcyńską, Rgielską, Nad Nielbą oraz Rzeczną.

Budowa drogi pieszo – rowerowej od ulicy Nad Nielbą do ulicy Gnieźnieńskiej w Wągrowcu ma zakończyć się do 15 października 2022 roku. Jednakże Wykonawca zapowiada, że utrudnienia w ruchu będą występować wyłącznie w czasie budowy tunelu w ciągu ulicy Janowieckiej.   

 

Szanowni Państwo,

Pierwszym etapem przygotowań do realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej – ulica Reja w Wągrowcu” jest opracowanie projektu. W związku z powyższym w ramach partycypacji społecznej w zadaniach realizowanych przez Powiat Wągrowiecki zapraszamy do udziału w opiniowaniu i zgłaszaniu uwag oraz propozycji do koncepcji rozbudowy ulicy Reja w Wągrowcu.

Wszelkie opinie, sugestie i uwagi mogą Państwo zgłaszać w terminie do 21 marca 2022 roku w formie elektronicznej poprzez załączony formularz lub bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu, ul. Gnieźnieńska 53.

Kolejnym etapem opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej - ulica Reja w Wągrowcu” będzie spotkanie podsumowujące zebrane opinie
i przedstawienie uwzględnionych uwag oraz proponowanych zmian w dokumentacji projektowej.

 

Pliki do pobrania: