Aktualności

W związku z remontem przejazdu kolejowego w m. Gołańcz , w imieniu Firmy LWZ Sp. z o.o., uprzejmie informujemy, że od dnia 03.09.2018 r . do dnia 18.09.2018r.,  w/w przejazd zostanie zamknięty.

W dniu 14 sierpnia 2018 r. odbył się odbiór wykonanych robót związanych z przebudową chodnika w m. Srebrna Góra.

Sekretariat Poznańskich Inwestycji Miejskich informuje o zmianie organizacji ruchu.