Aktualności

W dniu 21.05.2018 r. podpisano umowy na wykaszanie poboczy dróg powiatowych.

Dnia 27 lutego 2018 roku podpisano umowę na przebudowę ulicy Parkowej w Skokach (droga powiatowa nr 1653P).

Dnia 16.01.2018 r. Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu umieścił na ulicy Bobrownickiej w ciągu drogi powiatowej nr 1607P znaki aktywne A-30 wraz z tabliczką "Wypadki". Na ulicy Leśnej ustawiono znak aktywny B-20 "Stop".

Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu udostępnia koncepcję rozbudowy drogi powiatowej nr 1622P ul. Grzybowa (m. Wągrowiec).