Aktualności

W ramach umowy nr 30/PZD/2021 od dnia 14 czerwca 2021 roku Firma Budowlano - Remontowa "BUDMOST" Andrzej Marchlewski z siedzibą w Wągrowcu realizuje zadanie pn. "Remont stalowych płaskownikowych poręczy na obiektach mostowych w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu.

W ramach zadania zostanie wykonane czyszczenie strumieniowe, dwukrotne malowanie farbą epoksydową chemoodporną oraz malowanie farbą poliuretanową. Odnawianie mostów potrwa do 31 sierpnia 2021 roku. 

Remontem i odnowieniem objętych zostało 6 mostów w pasach drogowych kategorii dróg powiatowych na terenie Powiatu Wągrowieckiego: 

  • Droga powiatowa nr 1562P w m. Laskownica Wielka (km 3+394) (Miasto i Gmina Gołańcz)

  • Droga powiatowa nr 1655P w m. Raczkowo (km 4+376) (Miasto i Gmina Skoki)

  • Droga powiatowa nr 1656P w m. Jagniewice (km 7+417) (Miasto i Gmina Skoki)

  • Droga powiatowa nr 1656P w m. Skoki - ulica Antoniewska (km 1+794) (Miasto i Gmina Skoki)

  • Droga powiatowa nr 1653P w m. Rościnno (km 0+915) (Miasto i Gmina Skoki)

  • Droga powiatowa nr 1609P w m. Wągrowiec (km 0+386) (Miasto Wągrowiec)

W związku z prowadzonymi pracami na ww. odcinkach dróg powiatowych zostanie na czas przeprowadzania remontu wprowadzona czasowa organizacja ruchu. Prosimy wszystkich użytkowników dróg o zachowanie ostrożności i stosowanie się do tymczasowego oznakowania. 

W grudniu zrealizowane zostało zadanie pn. "Przebudowa chodnika wraz z zatoką postojową w ciągu drogi powiatowej nr 1603P w m. Mokronosy".

W ostatnich tygodniach wspólnie z Gminą Damasławek zostało zrealizowane zadanie dotyczące profilowania pobocza drogi powiatowej nr 1592P na odcinku od Damasławka w kierunku Piotrkowic o długości 400 mb.

Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu informuje, że dzień 24 grudnia 2020r. zgodnie z zarządzeniem 24/20 z dnia 22 grudnia 2020 r. wydanym przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu jest dniem wolnym od Pracy.

Zarządzenie 24/20.pdf