Aktualności

‼️ UWAGA KIEROWCY ‼️
Prosimy i zachowanie szczególnej ostrożności ⚠️⚠️⚠️ użytkowników drogi powiatowej nr 1695P na odcinku Podlesie Kościelne - Sarbia - Podlesie Wysokie.
 
Na zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu dokonywana jest ścinka pobocza na wskazanym odcinku drogi.
 
Firmą realizującą zadanie jest Przedsiębiorstwo Transportowo-Drogowe Krzysztof Włodarczyk.

 

Już jutro rusza rozbudowa ulicy Grzybowej w Wągrowcu.

Wykonawca zadania - Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe Szymon Włodarczyk poinformowało o rozpoczęciu realizacji zadania w dniu 18 listopada 2021 roku. Zgodnie z zatwierdzoną czasową organizacją ruchu ulica zostanie zamknięta z uwzględnieniem dojazdu do posesji.

W związku z zamknięciem ulicy Grzybowej zmianie ulegnie również trasa przejazdu autobusów komunikacji miejskiej. Prosimy zainteresowane osoby o zapoznanie się
z ustanowioną na czas rozbudowy tymczasową trasą.  

Koszt realizacji inwestycji to 1 479 381,19 zł. Zadanie dofinansowane jest w 60% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Prace zgodnie z umową mają zakończyć się do 16 czerwca 2022 roku.

Przypominamy, że w rozbudowa ulicy Grzybowej w Wągrowcu obejmie:

 • ujednolicenie szerokości jezdni ulicy Grzybowej do 5,50 m,
 • przebudowę (korektę) istniejącego skrzyżowania ulicy Grzybowej z ulicą Leśną,
 • na skrzyżowaniu z ulicą Konwaliową, budowa nowego wlotu do ulicy Konwaliowej,
 • na skrzyżowaniu z ulicą Dębińską, dostosowanie do istniejącego skrzyżowania z ulicą Dębińską,
 • budowę nowego chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego po lewej stronie jezdni o szerokości 2,00 m,
 • zapewnienie prawidłowego odwodnienia drogi poprzez wykorzystanie i ewentualną korektę odwodnienia istniejącego,
 • zapewnienie obsługi komunikacyjnej oraz dostępności nieruchomości przyległych
  do drogi publicznej,
 • wymianę konstrukcji nawierzchni jezdni,
 • utwardzenie zjazdów do posesji,
 • usunięcie kolizji powstałych w związku z inwestycją,
 • - wymianę włazów kanałowych,
 • - wymianę krawężników drogowych,
 • - naprawę spękań i ubytków,
 • - instalacja oświetlenia ulicznego,
 • - wprowadzenie oznakowania pionowego i poziomego

 

 

Dziś rozpoczyna się przebudowa chodnika przy ulicy Rgielskiej w Wągrowcu - droga powiatowa nr 1608P (II etap).

W 2017 roku został wykonany pierwszy etap przebudowy chodnika (prawa strona jadąc od strony ronda Kcyńskiego).

W tym roku Powiat Wągrowiecki zabezpieczył środki na realizację drugiego etapu tego zdania. W ramach współpracy między samorządami inwestycja została wsparta przez Gminę Miejską Wągrowiec kwotą 150 000,00 zł. Wykonawcą zadania wyłonionym w postępowaniu przetargowym jest firma: Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe Szymon Włodarczyk. Łączny koszt inwestycji wynosi 316 057,86 zł.

Prosimy wszystkich użytkowników drogi o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do tymczasowej organizacji ruchu.