Aktualności

13 listopada br. odbył się odbiór chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1603P w m. Łekno.

W środę (17.10.2018 r.) w obecności Starosty Wągrowickiego – Tomasza Kranca, Wicestarosty Wągrowieckiego – Michała Piechockiego, Burmistrza Wągrowca – Krzysztofa Poszwy, Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu – Roberta Torza oraz pełnomocnika Wykonawcy – Jacka Janika

Dnia 14.09.2018 r. odbył się odbiór techniczny przebudowy drogi powiatowej nr 1562P na odc. Łekno - Rąbczyn.

W nawiązaniu do zbliżających się wyborów samorządowych, Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu informuje o możliwości uzyskania zezwolenia na umieszczenie reklam wyborczych w pasie drogowym.