W grudniu zrealizowane zostało zadanie pn. "Przebudowa chodnika wraz z zatoką postojową w ciągu drogi powiatowej nr 1603P w m. Mokronosy".


Realizacja tego zadania wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa, pozwoliła na postój w wyznaczonym miejscu ciężarówek oczekujących na załadunek, które do tej pory często powodowały utrudnienia dla innych użytkowników ruchu.

Zadania zostało zrealizowane wspólnie z firmą Eco-Pal z siedzibą w Mokronosach.
Łączny koszt zadania wyniósł 58 912,52 zł, 50% kosztów (29 456,00zł) zostało sfinansowane przez firmę Eco-Pal.