W ostatnich tygodniach wspólnie z Gminą Damasławek zostało zrealizowane zadanie dotyczące profilowania pobocza drogi powiatowej nr 1592P na odcinku od Damasławka w kierunku Piotrkowic o długości 400 mb.

Profilowanie wraz z utwardzeniem pobocza na tym odcinku drogi wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników, którzy podczas manewru mijania często musieli zatrzymywać się, bądź niebezpiecznie zjeżdżać na pobocze obawiając się uszkodzenia pojazdu.
Łączny koszt prac wyniósł 26 445,00 zł.